Nya riktvärden för trafikbuller på skolgårdar

Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning om buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik.