Nya svenska regler vecka 25

Här kommer en lång rad nya miljöregler. De flesta har nyligen trätt i kraft eller träder i kraft vid halvårsskiftet.