Nytt nummer av Lag & rätt!

Här kommer ett nytt nummer av Lag & rätt med färska domar, standarder, utredningar och mycket mer. 

Här kommer Lag & Rätt nr 1 med massor av ny miljölagstiftning från Sverige och EU!

I detta nummer skriver advokat Agnes Larfeldt Alvén om hur det ska fungera med den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft.

Nyheter i detta nummer bland annat:

  • Uppmärksammad artskyddsdom står fast
  • Lobbyidé får genomslag i EU:s lagstiftning
  • Kraftigt sänkta riktvärden för PFAS  – dricksvattenleverantörer rekommenderas att vidta åtgärder
  • Dags att anmäla miljöprövning av elproducerande vattenkraftverk
  • Månadsmedelvärden krävs för kraftvärmeverk
  • Sex nya kandidatämnen
  • Regelbok för Parisavtalet beslutad

Nyttig läsning önskar Lag & Rätt!

Pernilla Strid

Redaktör, Lag & rätt

 

Vi behandlar personuppgifter om dig som kund och användare av våra tjänster. Vissa uppgifter delas även inom Bonnierkoncernen. Uppgifterna är sådana som du lämnar själv, som vi samlar in baserat på hur du använder våra digitala tjänster samt uppgifter som inhämtas från tredje part. Personuppgifterna används främst för att tillhandahålla beställda produkter och tjänster både digitalt och fysiskt, för statistik, utveckling och analys, kommunikation med dig och för att skicka direktmarknadsföring, även elektronisk. Du har alltid rätt att tacka nej till sådan marknadsföring. Uppgifterna kommer även att användas för att kombinera uppgifter som du lämnar direkt eller indirekt (via bl a cookies) genom din användning av Bonnierkoncernens digitala tjänster för att vi ska kunna erbjuda dig innehåll, tjänster och annonser baserat på dina intressen.
Närmare information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har till dina personuppgifter hittar du på gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy. Där kan du även ta del av vår cookiepolicy. Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kundservice@bbm.bonnier.se