Nytt nummer av Lag & rätt!

Lag & rätt nummer 5 snart i din mejlbox!

Äntligen har regeringen överlämnat sitt förslag på nytt kapitel 6 i miljöbalken till Lagrådet. Men ändringarna som ska genomföra EU:s MKB-direktiv kommer inte hinna införas i tid. I Lag & rätt berättar advokat Pia Pehrson vad som skiljer det nya lagförslaget från den tidigare promemorian.

I nummer 5 kan du också läsa om:

  • Regeringen beslutar om sänkta bullerkrav
  • Utredningar lämnar lagförslag om cirkulär ekonomi och ekologisk kompensation
  • Ny avloppsutredning tillsatt av regeringen
  • Det betyder EU-domen om avfallstaxa
  • Nya strategier och uppdrag på transportområdet
  • Sänkta gränsvärden för bly i leksaker
  • Nya vägledningar om tillstånd och prövning
  • Många nya lagar från Sverige och EU

… och mycket mer!