Nytt nummer av Lag & rätt!

Nästan sju sidor lagar från Sverige och EU, sorterade på ämnesområde. Dessutom sommarens alla viktiga nyheter om lagstiftning, rättsfall, standarder och verktyg inom miljö och hållbarhet.

Flera uppmärksammade domar och viktiga lagförslag kom under sommaren. Lag & rätt sammanfattar dem och sorterar upp sommarens stora mängd lagar från Sverige och EU med bäring på miljö och hållbarhet. Dessutom får du massor av viktiga nyheter som på ett eller annat sätt rör regelefterlevnad på hållbarhetsområdet. Missa inte heller att ta del av aktuella remisser, utlysningar och publikationer på sista sidan!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • Domstol stoppar krav på kväverening
 • Fördummande vägfärg blir fall för EU-domstolen
 • Här är lagförslaget om vattenkraft
 • Miljötillsynsutredningen: Flytta miljöbrottmålen 
 • Uppdrag: Följer företag krav på mänskliga rättigheter?
 • Så mycket släpper de nyaste dieslarna ut – i Göteborg
 • Domstol: Sopsand är avfall
 • Sverige överkört om hormonstörande ämnen
 • Så ska vindkraftbuller mätas
 • Fler ämnen kräver tillstånd – och kandidatlistan växer 
 • Karttjänst visar havsnivåhöjningar
 • Svanmärkta fonder snart på marknaden
 • Dom: Regeringens beslut om Natura 2000 var riktigt
 • Expertkommentar: Ny standard gör inköp hållbara

… och mycket mer!