Nytt nummer av Lag & rätt!

Här kommer ett nytt nummer av Lag & rätt med färska domar, standarder, utredningar och mycket mer. 

I detta nummer kan du läsa en expertkommentar av advokat Agnes Larfeldt Alvén om regeringens omfattande och omdiskuterade lagförslag om vattenmiljö och vattenkraft, där remisstiden går ut nu på måndag den 2 oktober.

Övriga nyheter i detta nummer är bland annat att:

  • Tillstånd krävs för naturliga schaktmassor – reglerna kan behöva ändras
  • Här är förslaget till lättat strandskydd
  • Miljösanktionsavgift enligt WEEE-förordningen var riktig
  • Klartecken för golfbana med hjälp av skötselplan
  • MKG: Slutförvaret ska miljöprövas i domstol – inte senare
  • Ökad tillsyn av kärnkraftverk har uteblivit
  • EU utvecklar kemikalieapp om särskilt farliga ämnen
  • Så kan kommunernas klimatarbete underlättas
  • Förbud mot vattenkraftverk rivs upp

Som vanligt listar Lag & rätt alla nya regler från Sverige och EU som rör miljö och hållbarhet. Dessutom hjälper vi dig att hålla koll på alla nya remisser, utlysningar med mera på sista sidan.

Om du läser pappersutgåvan, testa att öppna den digitala publikationen så kan du klicka dig vidare till källan – det vill säga domen, författningen, utredningen, remiss-sidan, ansökningssidan eller liknande.

Nyttig läsning önskar jag dig! Hör av dig om du har frågor, synpunkter eller förslag som skulle förenkla ditt arbete!