Nytt stöd för arbete med särskilt känsliga vattenområden

En ny typ av stöd med bättre underlag finns nu för dem som arbetar med åtgärder i särskilt känsliga vattendrag, som länsstyrelser och vattenkraftsbolag.