Nytt verktyg för hållbarhetsbedömning

Ett nytt verktyg bedömer hållbarhet i produktportföljen.