Custom Panorama

Ökad tillsyn av kärnkraftverk har uteblivit

Tillsynen av svenska kärnkraftverk brister. Konsekvenserna för säkerheten har inte granskats.

Tillsynen av svenska kärnkraftverk görs inte i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat. Det görs heller inga systematiska riskbedömningar när tillsynen planeras och prioriteras. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under en rad år bett om mer pengar för att förstärka tillsynen av svenska kärnkraftverk på grund av en ökad hotbild och krav på säkerhetshöjande åtgärder. Det handlar bland annat om kärnkraftsolyckan i Fukishima, åldrande kärnkraftverk, it-attacker, terrorism och översvämningar. Men efter att riksdagen beslutat om ökade anslag har SSM inte använt pengarna till att öka tillsynen.

– Vi har granskat kvantiteten men inte kvaliteten i de enskilda tillsynsinsatserna, säger Annelie Jansson Westin, projektledare för Riksrevisionens granskning, till Aktuell Hållbarhet.
Problematiskt är enligt Annelie Jansson Westin att SSM inte har några gemensamma riktlinjer för hur tillsynen ska planeras och prioriteras, utan hänvisar till de enskilda medarbetarnas kompetens.

– Det är svårt få en bild av hur tillsynen bedrivs och hur mycket resurser som faktiskt går till den. Riksdagen har inte ens fått veta att myndigheten inte har gjort av med pengarna, säger Annelie Jansson Westin.

Riksrevisionen rekommenderar nu att regeringen ser till att SSM genomför den tillsyn riksdag och regering efterfrågat, samt informerar riksdagen om hur anslagen använts och hur tillsynen och säkerheten påverkats.

Källa
Riksrevisionen