Ord står mot ord – föreläggande upphävs

(Lag och rätt.)