Palmoljebaserad diesel kan stoppas

EU-parlamentet överväger en total utfasning av palmolja i transportbränslen till 2021.