Parlamentet har sagt sitt om flyget

Parlamentet har röstat igenom EU-kommissionens förslag.

EU-parlamentet har backat upp kommissionens förslag att förlänga flygets undantag från systemet för utsläppshandel, EU ETS.
Beslutet innebär att flygbolagen inte behöver betala för utsläppen från långdistansflygningar som passerar EU:s gränser fram till 2021. Syftet med att förlänga flygsektorns undantag inom EU ETS är att främja och underlätta operationaliseringen av den internationella civila luftfartsorganisationens, Icao:s, aviserade system för att minska flygets utsläpp, Corsia.
Corsia antogs av Icao under hösten 2016 med avsikt att bidra till flygindustrins åtagande att ha en koldioxidneutral tillväxt från och med år 2020. Systemet innebär att flygbolag kommer bli tvingade att klimatkompensera för sin tillväxt av koldioxidutsläpp, och tvingar samtidigt alla internationella flygbolag att mäta samt rapportera sina koldioxidutsläpp till nationella myndigheter från och med 2019.
En klar majoritet i europaparlamentet röstade för undantaget och nu väntar förhandlingar med ministerrådet som måste godkänna förslaget innan lagen kan träda i kraft. En flygtalesperson från gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet, S&D, påpekade emellertid att parlamentet är villigt att plocka in internationella flygresor i EU ETS igen om Corsia misslyckas med att minska utsläppen från internationell luftfart.
Samtidigt röstade parlamentet för att börja med en årlig sänkning av flygsektorns utsläppstak inom EU ETS, för flygresor inom EU, från och med 2021 och samtidigt reducera andelen gratis tilldelade utsläppsrätter till flygbolagen.