Propositioner om uranförbud och invasiva arter

Regeringen lägger fram propositionerna om förbud mot utvinning av uran och om invasiva främmande arter till riksdagen.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729