Rapport: CCS-teknikens förutsättningar behöver klargöras