Vindkraftens miljöpåverkan uppgraderas

(Natur/mångfald.)