Rapportering av klimatrisk blir fall för domstol

En stämning i en domstol i Australien innebär en premiär inom miljöjuridiken.