Natura-beslut under pågående prövning var riktigt

(Natur/mångfald.) Nu kan prövningen av kalkbrott på Gotland kan återupptas.