Regeringen bjuder in till samtal om EU:s klimatstrategi