Regeringen går vidare med drivmedelsstöd – trots kritik

(Transporter.)