Regeringen: Sänkta utsläpp skulle bara gagna utlandet

(Klimat/klimatanpassning.)