Custom Panorama

Remissinstanser: Boverkets förslag på laddningskrav räcker inte