Remissinstanser: Knepigt med dispens för plastpartiklar

(Kemikalier.)