Custom Panorama

Resurser

Här hittar du grundläggande information om miljöarbetet. Länkar till webbsidor, publikationer och artiklar uppdelat på ämnesområde (i bokstavsordning).

 

CERTIFIERING

Guide: Så behåller du certifieringen
Att man har blivit certifierad betyder inte att miljöarbetet är klart. Certifieringar och diplomeringar ska visa vad man gör – hela tiden.

 

EGENKONTROLL

Information om egenkontroll, steg för steg (Naturvårdsverket)

Metoder för egenkontroll av C-verksamheter (Naturvårdsverket)

Egenkontroll för industrier, checklistor, mallar, blanketter (Jönköpings kommun)

Mallar för tillsynsmyndigheternas kontroll (Miljösamverkan Västra Götaland)

Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll (Miljösamverkan Sverige)

 

EFTERBEHANDLING

Att välja efterbehandlingsåtgärd  (Naturvårdsverket)

Kontroll vid efterbehandling (Naturvårdsverket)

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

GRI G4 (Global Reporting Initiative)

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning mm (Global Reporting Initiative)

Verktygstips: Konsten att hållbarhetsredovisa (Miljöaktuellt)
Boken ”Konsten att hållbarhetsredovisa” ger dig konkreta tips som vässar din hållbarhetsredovisning rejält.

 

KEMIKALIER

Echa, Reach och CLP – så funkar det (Miljöaktuellt Lag & rätt.)
Om lagstiftningen och vem som berörs samt fakta om klassificerings- och märkningsregistret, säkerhetsdatablad och kandidatlistan.

 

KLIMAT

Tolv lösningar som gör ditt företag klimatsmart (Miljöaktuellt)
Nu kommer Low Carbon Leaders rapport med förslag till hur näringslivet ska minska sin klimatpåverkan.

 

KONSULTER

Testa dig själv: Behöver du konsulthjälp? (Miljöaktuellt)
Det är inte alltid lätt att veta när det är dags att ta in externa konsulter. Med hjälp av Miljöaktuellts enkla test kan du få en insikt om ditt företags eller din organisations behov.

 

MILJÖBROTT

Lär dig vittna i rättegång (Miljöaktuellt)
Ändringar i Miljöbalken har gjort det enklare för åklagarna att åtala, vilket gör att miljöinspektörer oftare kallas som vittnen. En förberedande kurs kan förhindra att det blir en obehaglig upplevelse.

 

MILJÖKOMMUNIKATION

Därför får du inte säga miljövänlig (Miljöaktuellt Lag & rätt)
Miljövänlig, skonsam mot miljön, klimatneutral – var går gränsen för vad man får skriva i miljöreklam? Experten Lars Jonsson reder ut begreppen och lagstiftningen på området.

 

MILJÖLEDNING

Nya ISO 14001 
SIS beskriver hur nya ISO 14001 och ISO 9001 fungerar och vad det betyder för dig.

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Konsekvensbeskrivningar (Trafikverket)

Information/mall till MKB för nätkoncession (Vindlov)

 

MILJÖRAPPORTER

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (Naturvårdsverket)

Svenska Miljörapporteringsportalen (Länsstyrelsen)

 

SANERING, PCB

Vägledning om PCB (Naturvårdsverket)

 

SAMRÅD

Handläggarstöd för samråd enligt kapitel 6 miljöbalken (Miljösamverkan Västra Götaland)

 

UPPHANDLING

Upphandlingsverktyget för socialt ansvarstagande
Med hjälp av verktyget ”CSR-kompassen” kan du få koll på produktionsförhållandena i låglöneländer. På så sätt kan du ta större ansvar vid upphandling och inköp.

 

VINDKRAFT

Planeringsverktyg för stora och små vindkraftverk, myndigheternas samlade information.