Riksrevisionen: Ineffektivt klimatstöd

Satsningen Klimatklivet har sedan starten 2015 inte varit kostnadseffektiv, enligt Riksrevisionen.

Regeringens återrapportering till riksdagen varit dessutom varit dålig och alltför positivt vinklad, hävdar Riksrevisionen i sin granskning “Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar”. Kritiken i rapporten riktas främst till regeringen. De myndigheter som hanterat stödet har enligt Riksrevisionen skött sina uppdrag på ett “i huvudsak bra sätt”.“Klimatklivets kostnader per kilo minskade växthusgasutsläpp har varit höga. Större effekt hade kunnat åstadkommas om stödet hade utformats annorlunda”, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Ett av de största problemen med Klimatklivet är enligt Riksrevisionen bristfälliga beräkningar om hur stora utsläppsminskningar ett projekt kan komma att ge. Ofta har möjligheten för ett projekt att minska utsläppen överskattats kraftigt. Utsläppsminskningar har ofta räknats flera gånger och samtidigt har befintliga styrmedel ofta negligerats vid beräkningarna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid eventuella nya stöd begränsa omfattningen till vanligt förekommande åtgärder på områden där andra styrmedel saknas eller är svaga.
Riksrevisionens kritik kommer samtidigt som EU-parlamentet i går röstade igenom en investeringsfond som ska rikta 150 miljarder kronor till klimatrelaterade projekt, liknande sådana som i Sverige genomförts genom Klimatklivet.

Källa
Riksrevisionen


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729