Riskvärdering: Mer information krävs för 32 ämnen

(Kemikalier.)