Så beräknar du kostnaden för substitution

(Kemikalier.)