Custom Panorama

Så bör Europa förbereda sig på klimatomställningar

(Ur M-plus) Riskerna för hur vattensystemen i EU påverkas vid en klimatförändring tas inte på fullt allvar. Riskbedömningarna måste ges en central roll i all verksamhet.