Custom Panorama

Så fungerar de nya reglerna om vattenkraft och vattenmiljö

Den 1 januari 2019 införs nya bestämmelser i miljöbalken om vattenmiljö och vattenkraft med mera. Ändringarna är omfattande och berör många verksamheter. Här sammanfattas några av de viktigaste ändringarna.