Så fungerar standarden för naturvärdesinventering

En ny standard och en ny ackreditering kan höja kvaliteten på naturvärdesinventeringar.