Så gör du en samhällsekonomisk analys

Projekt, åtgärder och program ska numera analyseras samhällsekonomiskt. En vägledning beskriver hur det kan gå till.