Så inför du viktbaserad avfallstaxa

(Avfall/återvinning.)