Custom Panorama

Så kan elanvändningen från utomhusbelysning halveras

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sin vägledning om upphandling av hållbar utomhusbelysning.