Så kan kravet på kompensation tydliggöras

Utredningen om ekologisk kompensation har lämnat sina lagförslag. Utredningens sekreterare Karolina Ardesjö Lundén förklarar vad de innebär.