Så kan textilåtervinningen öka

Två nya forskningsrapporter från Nordiska rådet belyser initiativ och strategier för ökad textilåtervinning.