Så kan tillsynen över vattentjänster bli pådrivande

Här är handläggarstödet som berättar hur länsstyrelserna kan fullgöra sitt tillsynsansvar över kommunerna när det gäller dricks-, dag- och spillvatten enligt lagen om allmänna vattentjänster.