Så mycket kan dieseln i jordbruket minska

(Jord- och skogsbruk, klimat)