Så ska handlingsplan för grönstruktur tas fram

Naturvårdsverket har publicerat två vägledningar om hur man tar fram handlingsplaner för grön infrastruktur.