Så ska minskade utsläpp från drivmedel beräknas

(Transporter.)