Så ska produktvalsprincipen tillämpas

Naturvårdsverket har kommit ut med en ny vägledning om hur miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas.