Så ska vindkraftsbuller mätas

(Buller.)

Naturvårdsverket har kommit ut med vägledning om hur vindkraftsbolag kan kontrollera att de klarar bullervillkor för ekvivalent ljudnivå.

Bullervillkor för ekvivalent A-vägd ljudnivå är vanligtvis utformade så att 40 decibel (dBA) inte får överskridas under någon del av dygnet vid bostad eller störningskänslig plats. När verksamhetsutövare i sin egenkontroll ska se till att bullervillkoren klaras kan de göra det genom närfältsmätning och beräkning, genom immissionsmätning eller en kombination av dessa beroende på vad som står i villkor och/eller kontrollprogram.

Det och mycket mer kan man läsa om i vägledningen, som även tipsar om att när tillsynsmyndigheten kontrollerar att bullervillkoret följs kan den vilja ha uppgifter om den producerade effekten vid mättillfället, för att följa upp källjud och vindstyrka.

Källa
Naturvårdsverket