Samordnare ska hjälpa kommuner förverkliga bostadsplaner

(Bygga/bo.)