Sand och grus kan utvinnas ur havet

(Hav och vatten.)