Saneringen pågick i tre år – utsläpparen går fri

Arizona Chemical AB var inte oaktsamt när det släppte ut enorma mängder råtallolja, anser Hudiksvalls tingsrätt. Domen har överklagats.