Sänkta gränsvärden för bly i leksaker

(Kemikalier.)