SGU: Tydligare regler kan underlätta koldioxidlagring

Oklar lagstiftning om olje- och gasfyndigheter kan leda till att koldioxidlagringsprojekt inte blir av, enligt en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning.