Simhallar och sjukvårdsartiklar på gång på ny myndighet

(Upphandling.)