Sjufaldig miljösanktionsavgift

Bensinbolaget missade läckagekontrollen för F-gaser.