Ska jag betala tillsynsavgift för icke-anmälningspliktig verksamhet?

(Tillsyn.)