Skärpt rättspraxis: Inget skadestånd till butiksägare

Pia Pehrson och Sanna Tonemar vid Foyen Advokatfirma skriver om ny rättspraxis för miljöskadestånd.