Skyddsjakt kunde visst överklagas

En fastighetsägare som ville bedriva skyddsjakt på älg för att skydda sin skog hade rätt att överklaga – trots överklagandeförbudet.

Enligt jaktförordningen får Naturvårdsverkets beslut om nekad skyddsjakt inte överklagas. Men efter överklaganden till först Förvaltningsdomstolen, sedan Kammarrätten och till sist Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att överklagandeförbudet inte gäller i det här fallet.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att jakträtt är en sådan civil rättighet som omfattas av artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. Det innefattar även markägares rätt att själv få ta hand om bland annat viltvården på den egna fastigheten. Dessa rättigheter måste därmed kunna prövas i domstol.
”Syftet med skyddsjakten är att förhindra stora betesskador, främst på yngre tallskog. Åtgärden har alltså ett klart samband med respekten för och skyddet av hennes egendom och den näringsverksamhet som hon bedriver på fastigheten”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.
Domstolen konstaterar att det trots överklagandeförbudet i jaktförordningen var rätt av förvaltningsrätten och kammarrätten att ta upp överklagandet av Naturvårdsverkets beslut till prövning.
I själva sakfrågan meddelar dock inte domstolen prövningstillstånd, varför avgörandet i Kammarrätten står fast. Där avslås markägarens överklagande, eftersom hon inte visat att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.
”Kammarrätten konstaterar att jaktlaget inte har skjutit alla de älgar som tilldelats och att det funnits vissa möjligheter till ytterligare tilldelning. G.S. har enligt kammarrättens mening inte heller gjort sannolikt att hon inte genom jaktlagets försorg skulle kunna förhindra skadan”, skriver Kammarrätten.

Källa
Högsta förvaltningsdomstolen


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729